Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:46, 27.01.2021 r.

Ankieta dotycząca tematyki ODZ w 2019 r.

Wypełnij ankietę online: wyraź swoją opinię.

Każdy biegły rewident zobowiązany jest utrzymywać i doskonalić swoje kompetencje zawodowe. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, obligatoryjne doskonalenie zawodowego odbywa się w ramach szkoleń przeprowadzanych przez PIBR lub jednostki uprawnione (szkolenia obligatoryjne). W pewnym zakresie może także odbywać się w ramach samokształcenia.

20 listopada 2017

Za ustalenie zakresu tematycznego szkoleń obligatoryjnych odpowiedzialna jest Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR), a tematyka ta jest określana odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. Realizując to zadanie KRBR korzysta ze wsparcia Komisji ds. szkoleń.

Chcąc jak najlepiej zrozumieć i rozpoznać aktualne potrzeby szkoleniowe biegłych rewidentów, Komisja ds. szkoleń zwraca się do Państwa o udział w niniejszej krótkiej ankiecie. Mamy nadzieję, że wyniki tej ankiety pomogą nam opracować atrakcyjną i odpowiadającą potrzebom ofertę szkoleniową na rok 2019.

Ankieta obejmuje dwie części:
• część I zawiera listę propozycji tematów szkoleń, z których można wybrać (zaznaczyć) dowolną ilość interesujących tematów oraz
• część II pozwala na przedstawienie własnych propozycji tematycznych.

Jak wypełnić ankietę?

Ankieta jest anonimowa i dostępna jest tutaj w wersji online.

Bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie. Czekamy na odpowiedzi do 1 grudnia 2017 r.

Z poważaniem
Ewa Sowińska
Przewodnicząca Komisji ds. szkoleń

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl