Ankieta dotycząca tematyki ODZ w 2020 r.

Wypełnij ankietę online: wyraź swoją opinię.

Każdy biegły rewident zobowiązany jest utrzymywać i doskonalić swoje kompetencje zawodowe. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, obligatoryjne doskonalenie zawodowego odbywa się w ramach szkoleń przeprowadzanych przez PIBR lub jednostki uprawnione (szkolenia obligatoryjne). W pewnym zakresie może także odbywać się w ramach samokształcenia.

31 grudnia 2018

Za ustalenie zakresu tematycznego szkoleń obligatoryjnych dla każdego roku kalendarzowego odpowiedzialna jest Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. Realizując to zadanie Rada korzysta ze wsparcia działającej w jej ramach Komisji ds. szkoleń.

Chcąc jak najlepiej zrozumieć i rozpoznać aktualne potrzeby szkoleniowe biegłych rewidentów, Komisja ds. szkoleń zwraca się do Państwa o udział w niniejszej krótkiej ankiecie. Mamy nadzieję, że wyniki tej ankiety pomogą nam opracować atrakcyjną i odpowiadającą potrzebom ofertę szkoleniową na rok 2020.

Jak wypełnić ankietę?

Ankieta jest anonimowa i dostępna jest tutaj w wersji online.

Wypełniając ankietę można wybrać (zaznaczyć) dowolną ilość interesujących nowych tematów.

Bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie. Czekamy na odpowiedzi do 11 stycznia 2019 r.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl