Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:29, 7.12.2021 r.

Ankieta dotycząca tematyki ODZ w 2020 r.

Wypełnij ankietę online: wyraź swoją opinię.

Każdy biegły rewident zobowiązany jest utrzymywać i doskonalić swoje kompetencje zawodowe. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, obligatoryjne doskonalenie zawodowego odbywa się w ramach szkoleń przeprowadzanych przez PIBR lub jednostki uprawnione (szkolenia obligatoryjne). W pewnym zakresie może także odbywać się w ramach samokształcenia.

31 grudnia 2018

Za ustalenie zakresu tematycznego szkoleń obligatoryjnych dla każdego roku kalendarzowego odpowiedzialna jest Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. Realizując to zadanie Rada korzysta ze wsparcia działającej w jej ramach Komisji ds. szkoleń.

Chcąc jak najlepiej zrozumieć i rozpoznać aktualne potrzeby szkoleniowe biegłych rewidentów, Komisja ds. szkoleń zwraca się do Państwa o udział w niniejszej krótkiej ankiecie. Mamy nadzieję, że wyniki tej ankiety pomogą nam opracować atrakcyjną i odpowiadającą potrzebom ofertę szkoleniową na rok 2020.

Jak wypełnić ankietę?

Ankieta jest anonimowa i dostępna jest tutaj w wersji online.

Wypełniając ankietę można wybrać (zaznaczyć) dowolną ilość interesujących nowych tematów.

Bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie. Czekamy na odpowiedzi do 11 stycznia 2019 r.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl