Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:53, 18.01.2021 r.

Podsumowanie projektu „MSB dla Liderów”

W Warszawie odbyło się spotkanie grupy liderów MSB.

8 lutego 2018

Liderzy to grupa 28 osób – wytypowanych przez regionalne oddziały, komisję ds. szkoleń, komisję ds. standaryzacji oraz KKN – których przeszkolenie było jednym z elementów procesu przygotowań do wdrożenia MSB w Polsce, obok przygotowania szkoleń i materiałów do nich czy udostępnienia wzorcowej dokumentacji. Zadaniem liderów było następnie prowadzenie kolejnych szkoleń we wszystkich regionalnych oddziałach PIBR, a także funkcjonowanie w roli mentorów: biegli rewidenci z małych i średnich firm audytorskich mogli zwracać się do nich z pytaniami i wątpliwościami.

Podczas styczniowego spotkania liderów MSB, prowadzonego przez Ewę Sowińską, wiceprezes PIBR i przewodniczącą komisji ds. szkoleń, i Pawła Tyszera, dyrektora Centrum Edukacji PIBR, wymieniano się doświadczeniami z wdrażania tego projektu i dzielono informacjami o tym, co sprawia biegłym rewidentom największe wyzwania w stosowaniu MSB. Powstały też kolejne pomysły na akcje informacyjne i szkoleniowe. „– Bardzo ciekawie było dowiedzieć się, jaki nieoczekiwany czasem wpływ miały liderskie szkolenia na kariery ich uczestników” – komentuje Ewa Sowińska,. – „Niektórzy zaczęli prowadzić szkolenia w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego i nie tylko, inni zdecydowali się zostać kontrolerami Krajowej Komisji Nadzoru, jeszcze innym ta wiedza przydała się do udzielania pomocy prawnej biegłym rewidentom”. Paweł Tyszer dodatkowo wspomina, że bieżący kontakt z liderami MSB jest niezwykle cenny z punktu widzenia jeszcze lepszego zrozumienia potrzeb rynku dotyczących oferty edukacyjnej dla biegłych rewidentów w obszarze szkoleń, a także publikacji związanych z tematyką Międzynarodowych Standardów Badania.

Spotkania liderów staną się zapewne cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Centrum Edukacji PIBR, a kolejne odbędą się z udziałem członków KKN oraz komisji KRBR ds. standaryzacji.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl