Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:33, 23.04.2021 r.

Biegli sądowi – problemy zawodu

Komisja Biegłych Sądowych przy PIBR wydała właśnie pierwszy numer swojego biuletynu.

4 kwietnia 2018

Inicjatorami powstania Komisji było dwoje biegłych z RO Gdańsk: Danuta Boniecka i Henryk Jankowiak. W zespole redakcyjnym biuletynu wspierają ich Urszula Byczkowska, Regina Morozowska-Noga i Anna Waśko. Komisja powołana została w 2017 r. Za zadanie stawia sobie dbałość o jakość pracy biegłych rewidentów będących biegłymi sądowymi – przede wszystkim poprzez wymianę doświadczeń i organizowanie szkoleń, ale też, docelowo, opracowanie ogólnego standardu w zakresie wydawania opinii sądowych przez biegłych rewidentów oraz wytycznych do wydawania takich opinii. Komisja postuluje także wdrożenie jasnych i przejrzystych zasad udzielania rekomendacji do wpisu na listę biegłych sądowych, a także ich okresowej weryfikacji.

W pierwszym numerze biuletynu „Biegli sądowi – problemy zawodu” znajdziemy między innymi artykuły o ustalaniu poziomu dyskont i premii w wycenach udziałów czy rozważania na temat statusu biegłego sądowego jako funkcjonariusza publicznego. Jest tam także artykuł programowy Henryka Jankowiaka „Miejsce biegłego sądowego w organizacji PIBR”. Tekst wstępny napisał sędzia Arkadiusz Opala, wielki kibic tej inicjatywy.

Cały biuletyn dostępny jest online w e-Bibliotece.

 

Danuta Boniecka:

Nasza grupa skupia w tej chwili ponad 40 osób z RO Gdańsk. Jesteśmy klasyczną grupą samokształceniową, spotykamy się co miesiąc, żeby wymieniać się doświadczeniami i wiedzą. Właśnie zaczynamy projekt „Akademia biegłego sądowego”: co miesiąc kolejne dwie osoby przygotowują wykład, prezentując ważki problem zawodowy na przykładach z własnej praktyki. Mamy nadzieję, że uda się zorganizować latem większe szkolenie dla biegłych sądowych z całego kraju. Ostatnie takie spotkanie, zorganizowane przez PIBR i Centrum Edukacji PIBR w maju 2017, było niezwykle owocne.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl