Czy podatki należy obniżać wszelkimi niezabronionymi sposobami?

Już 9 maja odbędzie się w Łodzi konferencja „Granice optymalizacji”, organizowana wspólnie przez łódzkie oddziały PIBR i Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

27 kwietnia 2018

To pierwsza taka wspólna inicjatywa biegłych rewidentów i doradców podatkowych. Celem konferencji  jest dyskusja na temat optymalizacji podatków i wyniku finansowego. Znakomici prelegenci przedstawią różne aspekty optymalizacji podatkowej, od agresywnej po mieszczącą się w pojęciu planowania podatkowego. Zaprezentowane zostaną podatkowe skutki optymalizacji bilansowej oraz rachunkowy aspekt planowania podatkowego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona moralnym granicom optymalizacji. Środowiska zawodowe biegłych rewidentów i doradców podatkowych będą wspólnie zastanawiały się nad kierunkami i granicami optymalizacji oraz nad rolą każdej z profesji w ochronie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i finansów publicznych.

W konferencji wezmą udział także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Najwyższej Izby Kontroli. Podsumowaniem będzie debata oksfordzka poprowadzona przez publicystę Grzegorza Nawrockiego. W czasie debaty będą się ścierać zwolennicy i przeciwnicy tezy, że obciążenia podatkowe należy obniżać wszelkimi niezabronionymi prawem sposobami.

Konferencja zalicza 8 godzin samokształcenia w ramach szkolenia obligatoryjnego biegłych rewidentów.

Koszt udziału w konferencji wynosi 50,00 zł + VAT. Rejestracja odbywa się poprzez stronę RO Łódź lub za pośrednictwem formularza (dokument .doc, 100 kB). Wypełnione zgloszenie należy odesłać na adres biuro@lodz.kibr.pl

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl