Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:12, 13.04.2021 r.

Czy podatki należy obniżać wszelkimi niezabronionymi sposobami?

Już 9 maja odbędzie się w Łodzi konferencja „Granice optymalizacji”, organizowana wspólnie przez łódzkie oddziały PIBR i Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

27 kwietnia 2018

To pierwsza taka wspólna inicjatywa biegłych rewidentów i doradców podatkowych. Celem konferencji  jest dyskusja na temat optymalizacji podatków i wyniku finansowego. Znakomici prelegenci przedstawią różne aspekty optymalizacji podatkowej, od agresywnej po mieszczącą się w pojęciu planowania podatkowego. Zaprezentowane zostaną podatkowe skutki optymalizacji bilansowej oraz rachunkowy aspekt planowania podatkowego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona moralnym granicom optymalizacji. Środowiska zawodowe biegłych rewidentów i doradców podatkowych będą wspólnie zastanawiały się nad kierunkami i granicami optymalizacji oraz nad rolą każdej z profesji w ochronie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i finansów publicznych.

W konferencji wezmą udział także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Najwyższej Izby Kontroli. Podsumowaniem będzie debata oksfordzka poprowadzona przez publicystę Grzegorza Nawrockiego. W czasie debaty będą się ścierać zwolennicy i przeciwnicy tezy, że obciążenia podatkowe należy obniżać wszelkimi niezabronionymi prawem sposobami.

Konferencja zalicza 8 godzin samokształcenia w ramach szkolenia obligatoryjnego biegłych rewidentów.

Koszt udziału w konferencji wynosi 50,00 zł + VAT. Rejestracja odbywa się poprzez stronę RO Łódź lub za pośrednictwem formularza (dokument .doc, 100 kB). Wypełnione zgloszenie należy odesłać na adres biuro@lodz.kibr.pl

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl