Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:29, 19.04.2021 r.

Dziesięciu członków KRBR o budżecie 2018

Podczas posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 8 maja przedstawiony został list grupy członków KRBR dotyczący opublikowanej na stronie PIBR informacji o ostatnim, kwietniowym posiedzeniu Rady.

8 maja 2018

 Poniżej publikujemy pełną treść pisma.

 

Warszawa 18.04.2018r.

Szanowny Panie Prezesie,

     My niżej podpisani członkowie KRBR, w interesie samorządu, domagamy się sprostowania komunikatu, umieszczonego na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, dotyczącego rozszerzenia tematyki NKZBR w dniach 18-19 czerwca 2018 roku. Domagamy się aby treść sprostowania przed jego publikacją została zaakceptowana przez KRBR.

     Naszym zdaniem, Komunikat nie odzwierciedla treści zapisów podjętej uchwały KRBR, dotyczącej zmiany zasad ustalania składki biegłych rewidentów i nie oddaje przebiegu dyskusji podczas Krajowej Rady oraz wprowadza Biegłych Rewidentów w błąd. Nieprawdziwa jest między innymi informacja, że jedynym dyskutowanym sposobem na finansowanie działalności Izby jest znaczące podniesienie składek biegłych rewidentów. Komunikat był nieuzgodniony z Krajową Radą i dlatego - od tej chwili -domagamy się aby wszystkie komunikaty, w których będzie przedstawiana opinia lub stanowisko Krajowej Rady były akceptowane przez Członków KRBR.

Z poważaniem

Błaszczak Marek, Dąbrowski Henryk, Drewniak Henryk Michał, Kaczorek Monika, Karpiak Andrzej, Kęsik Adam, Letkiewicz Jan, Misterska-Dragan Barbara, Ostrowski Maciej, Sztuczyńska Hanna

 

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl