Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:53, 16.07.2024 r.

Praktyczne przykłady sprawozdań z badania

Praktyczne przykłady sprawozdań z badania oparte o uchwałę nr 3430/52a/2019 z późn. zm.

W celu wsparcia biegłych rewidentów we właściwym raportowaniu wyników badania sprawozdania finansowego za 2021 rok opracowaliśmy cztery praktyczne przykłady sprawozdań z badania.

Praktyczne przykłady sprawozdań z badania opierają się na przykładach ilustrujących stanowiących załączniki do uchwały nr 3430/52a/2019 z późniejszymi zmianami, w tym zmianami wynikającymi z uchwały nr 1107/16a/2020 w przedmiocie przyjęcia KSB 540 (Zmienionego) – „Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień” (więcej na ten temat w aktualności pt. „Zatwierdzony już jest KSB 540 (Zmieniony)”) oraz – tam, gdzie ma to zastosowanie – uchwały nr 1975/32a/2021 w sprawie KSUA 3001PL -  „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania” (więcej na ten temat w aktualności pt. „Nowy standard do badania ESEF”),  i obejmują:

Te same praktyczne przykłady znajdą się w opracowaniu pt. „Alert specjalny – badanie za 2021 r.”.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl