Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:39, 24.07.2024 r.

"Rzeczpospolita": Banki pracują nad jednolitym modelem radzenia sobie z koronawirusem

Sektor bankowy chce z nadzorem i audytorami uzgodnić, jak księgować rezerwy związane z wakacjami kredytowymi.

Rzeczpospolita

12 czerwca 2020

Jak informuje "Rzeczpospolita", "po pojawieniu się pandemii koronawirusa i jej negatywnym oddziaływaniu na gospodarkę banki zaczęły sygnalizować, że nie pozostanie to bez wpływu na pogorszenie jakości spłat kredytów i wzrost odpisów". Zdaniem gazety "sezon publikacji raportów za I kw. pokazał jednak zaskakująco różne podejście poszczególnych banków. Większość dużych zawiązała tzw. modelowe rezerwy, uwzględniające skokowe pogorszenie prognoz makroekonomicznych", ale inne banki tego nie zrobiły.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przyznaje, że pandemia wpłynęła na pojawienie się w polskim sektorze bankowym wyzwań interpretacyjnych dotyczących stosowania przez banki standardów rachunkowości, co według Urzędu może "skutkować niejednolitym podejściem do tworzenia odpisów i rezerw oraz do oceny jakości należności kredytowych".

Sposobem na rozwiązanie tego problemu ma być utworzenie specjalnego, eksperckiego panelu konsultacyjnego, z udziałem przedstawicieli banków, audytorów oraz nadzoru. Jak poinformował UKNF, „Sektor bankowy i branża audytorska zgłosiły swoich reprezentantów, którymi są uznani, doświadczeni specjaliści legitymujący się doświadczeniem biznesowym lub audytorskim. Celem panelu będzie wymiana opinii oraz wypracowywanie konsensusu w sprawie stosowania standardów rachunkowości w obliczu niepewności rynkowych wywołanych pandemią koronawirusa. Nie chodzi oczywiście o wiążące interpretacje IFRS, do których wydawania uprawnione są odpowiednie instytucje audytowe (IASB), lecz o wypracowanie praktycznego podejścia akceptowanego na zasadzie merytorycznego konsensusu przez rynek".

Więcej na stronie https://www.rp.pl/Banki/306119927-Banki-pracuja-nad-jednolitym-modelem-radzenia-sobie-z-koronawirusem.html

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl