Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:34, 23.05.2024 r.

Odpowiedzialność karna biegłego rewidenta

Serwis ksiegowosc.infor.pl opisuje sankcje karne, grożące księgowym oraz biegłym rewidentom, którzy nienależycie wywiązują się ze swoich obowiązków

2 lipca 2020

Większa część artykułu poświęcona jest karom, z którymi liczyć muszą się księgowi. Autor opisuje jednak także konsekwencje, przewidziane przez ustawodawcę dla biegłych rewidentów (w art. 78 ustawy o rachunkowości). Jak przypomina, biegły rewident, który sporządził niezgodną ze stanem faktycznym opinię o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majątkowej tej jednostki, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat dwóch albo obu tym karom łącznie. Grzywna albo kara ograniczenia wolności grozi biegłemu, który - w powyższym zakresie - działał nieumyślnie.

Księgowi są narażeni na liczne kary związane z nieprawidłowym wypełnianiem swych obowiązków, co, zdaniem autora, powoduje, że zawód księgowego jest zawodem podwyższonego ryzyka. A w celu jego minimalizacji księgowy musi być stale na bieżąco z przepisami prawa, które odnoszą się do zakresu wykonywanych przez niego czynności zawodowych.

Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie https://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/zasady-ogolne/4624872,Odpowiedzialnosc-karna-ksiegowych.html

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl