Zmiany w zasadach etyki biegłych rewidentów

Gazeta informuje o zmianach w zasadach etyki biegłych rewidentów, które weszły w życie 11 lutego 2016 r. Uchwała KRBR wprowadza i dostosowuje polskie przepisy do aktualnego brzmienia kodeksu etyki IFAC. Będą bardziej złożone procedury w przypadku podejrzenia naruszenia zasady niezależności lub zaistnienia konfliktu interesów

Gazeta Podatkowa

12 lutego 2016
Gazeta informuje o zmianach w zasadach etyki biegłych rewidentów, które weszły w życie 11 lutego 2016 r. Uchwała KRBR wprowadza i dostosowuje polskie przepisy do aktualnego brzmienia kodeksu etyki IFAC. Będą bardziej złożone procedury w przypadku podejrzenia naruszenia zasady niezależności lub zaistnienia konfliktu interesów. Dzięki dokonanym zmianom zwiększy się niezależność audytorów i obiektywizm przedkładanych raportów.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl