Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:46, 3.03.2024 r.

Zmiany w zasadach etyki biegłych rewidentów

Gazeta informuje o zmianach w zasadach etyki biegłych rewidentów, które weszły w życie 11 lutego 2016 r. Uchwała KRBR wprowadza i dostosowuje polskie przepisy do aktualnego brzmienia kodeksu etyki IFAC. Będą bardziej złożone procedury w przypadku podejrzenia naruszenia zasady niezależności lub zaistnienia konfliktu interesów

Gazeta Podatkowa

12 lutego 2016
Gazeta informuje o zmianach w zasadach etyki biegłych rewidentów, które weszły w życie 11 lutego 2016 r. Uchwała KRBR wprowadza i dostosowuje polskie przepisy do aktualnego brzmienia kodeksu etyki IFAC. Będą bardziej złożone procedury w przypadku podejrzenia naruszenia zasady niezależności lub zaistnienia konfliktu interesów. Dzięki dokonanym zmianom zwiększy się niezależność audytorów i obiektywizm przedkładanych raportów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl