Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:44, 24.05.2024 r.

Parkiet: Spółki ofiarami legislacyjnej niepewności

„Parkiet” alarmuje, że emitenci nie wiedzą, jakie raporty za 2020 r. mają przygotowywać

Parkiet

19 lutego 2021

Jak pisze gazeta, „ruszył sezon publikacji sprawozdań finanso­wych za 2020 r. Spółki giełdowe skarżą się, że nie wiedzą, jak mają je przygotowywać: zgodnie z nowym formatem ra­portowania ESEF czy też mogą jeszcze oprzeć się na starych zasadach”. „Parkiet” przypomina, że „15 grudnia 2020 r. na rynek trafił komunikat Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie odro­czenia obowiązku stosowania ESEF z uwagi na Covid-19. Jednocześnie utrzymana została możliwość raporto­wania w tym formacie za rok 2020”. Kwestia formatu raportowania nie jest jednak oczywista. Decyzja o odroczeniu nie ma bowiem odzwierciedlenia w żadnym formalnym akcie prawnym. Emitenci oczekują na razie na publikację zmian do dyrektywy o przejrzystości w dzienniku urzędowym UE, znowelizo­wane przepisy wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu. Później państwo członkowskie powinno noty­fikować Komisji Europejskiej zamiar skorzystania z tzw. opcji krajowej - wraz ze stosownym uzasadnieniem  w terminie 20 dni od publikacji zmiany. Polska jeszcze formalnie nie zadeklarowała KE zamiaru odroczenia ESEF.

Monika Kaczorek, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wyjaśnia, że „W Polsce nie nastąpiła jeszcze zmiana przepisów umożliwiająca przesunięcie terminów obowiązkowego raportowania ESEF. Obecnie w parlamencie procedowany jest projekt zmian ustawy - Prawo bankowe, do której została zgłoszona poprawka pozwalająca na sporządza­nie sprawozdań na dotychczasowych zasadach. Co do przepisów unijnych - 15 lutego 2021 r. zostało przyjęte rozporządzenie dające możliwość przesunięcia obowiąz­ku raportowania zgodnie z ESEF, jednak jego wejście w życie nastąpi zapewne nie wcześniej niż w połowie marca. Warunkiem przesunięcia tego obowiązku jest no­tyfikacja opcji przesunięcia wdrożenia ESEF przez każdy kraj członkowski, a Polska do tej pory tego nie dokonała. W praktyce oznacza to, iż publikowane obecnie sprawoz­dania finansowe emitentów są sporządzane w formacie ESEF. Liczymy na szybkie procedowanie przepisów, w oczekiwaniu na to PIBR intensywnie pracuje nad przygotowaniem wskazówek dla biegłych rewidentów dotyczących badania zgodności z ESEF. Sytuacja nie jest więc jasna, ale staramy się znaleźć z niej wyjście”.

Więcej na temat niepewności związanej z odroczeniem wprowadzenia raportowania w formacie ESEF można przeczytać w elektronicznym wydaniu „Parkietu”: https://www.parkiet.com/Firmy/302199998-Legislacyjna-schizofrenia-w-sprawie-raportowania.html

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl