Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:23, 14.06.2024 r.

Rzeczpospolita: Zapotrzebowanie na zielonych audytorów mocno wzrośnie

Zdaniem dziennika rosnący rynek raportowania ESG jest szansą na poszerzenie oferty firm audytorskich i doradczych.

Rzeczpospolita

8 grudnia 2021

Jak zauważa „Rzeczpospolita”, „kwestia odpowiedzi na globalne wyzwania zrównoważone¬go rozwoju poprzez odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi lądu korporacyjnego (ESG, ang. environmental, social and governance) zyskuje coraz większe znaczenie”. Gazeta podkreśla, że „trend ten potęguje presja otoczenia - w tym zmieniające się oczekiwania inwestorów, sektora finansowego, konsumentów, rosnąca świadomość społeczna i idąca za tym obawa o pogorszenie wizerunku firmy oraz zmiany prawne”. Elementem zmian w przepisach jest opublikowany przez Komisję Europejską projekt nowej dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive, która zastąpi dotychczasową dyrektywę w sprawie ujawniania informacji niefinansowych.

„Podstawą do zmiany dyrektywy NFRD jest Europejski Zielony Ład, który ma się przyczynić do inkluzywnej i zrównoważonej gospodarki UE”, podkreśliła w wypowiedzi dla „Rz” Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Jak dodała, „jednym z istotnych instrumentów służących osiągnięciu tych celów ma być zapewnienie raportowania przez przedsiębiorstwa istotnych, porównywalnych i wiarygodnych informacji na temat zrównoważonego rozwoju”.

Projekt nowej dyrektywy NFRD zakłada między innymi rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do raportowania. Jak wyjaśniła Polska Izba Biegłych Rewidentów, na początku obowiązkiem ujawniania danych niefinansowych będą objęte wszystkie duże spółki i duże grupy kapitałowe - od 1 stycznia 2024 (czyli za rok 2023). Natomiast nieco mniejsze spółki giełdowe kwalifikujące się jako MSP rozpoczną raportowanie później (tj. od 1 stycznia 2026 r.) oraz będą mogły raportować według uproszczonych standardów.

Jak zaznacza „Rz”, raport ESG będzie umieszczany w ramach sprawozdania z działalności i będzie objęty obowiązkową atestacją przez biegłego rewidenta, lub inny podmiot uprawniony do wykonywania takich usług. Według gazety ewolucja ładu korporacyjnego i sprawozdawczości powoduje, że pojawiają się nowe oczekiwania w stosunku do biegłych rewidentów. „Audyt obiera nowy kierunek: potwierdzanie jakości informacji niefinansowych, potrzebnych społeczeństwom, rządom, politykom i inwestorom. Jako audytorzy będziemy musieli przygotować się do nadchodzących zmian, które są ogromną szansą rozwoju dla naszego zawodu”, podkreśliła Barbara Misterska-Dragan. Jak dodała, trwają prace nad standardem zawodowym dotyczącym sprawozdawczości ESG, którego celem jest wykonanie usług o najwyższej jakości. Prezes KRBR zaznaczyła także, że biegli rewidenci są grupą zawodową najlepiej przygotowaną i posiadającą odpowiednie narzędzia do tego, by wykonywać usługi przeglądu i badania danych niefinansowych.

Zachęcamy do lektury pełnej treści artykułu opublikowanego w dzisiejszym wydaniu „Rzeczypospolitej”, jego wersja online znajduje się pod adresem: https://www.rp.pl/forum-esg/art19176951-zapotrzebowanie-na-zielonych-audytorow-mocno-wzrosnie

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl