Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:30, 16.07.2024 r.

Rynek audytorski na nowych zasadach

Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów komentuje nowe założenia do ustawy o biegłych rewidentach. Zdaniem eksperta najnowsza wersja projektu jest zgodna z duchem regulacji europejskich o rynku audytorów. - Myślę, ze jest to efektem otwartości Ministerstwa na argumenty naszego środowiska i innych organizacji gospodarczych - wyjaśnia. Jego zdaniem na uznanie zasługuje rezygnacja z proponowanych wcześniej ograniczeń co do listy dodatkowych zajęć biegłych rewidentów świadczących usługi dla jednostek zainteresowania publicznego. Ministerstwo zrezygnowało też ze skrócenia okresu obowiązkowej rotacji audytora do ośmiu lat. W nowym projekcie okres ten wynosi 10 lat, a więc zgodnie z normą europejską. Krzysztof Burnos zaznacza jednak, że w projekcie wciąż jest kilka kwestii, wymagających dopracowania. - Niezrozumiały i krzywdzący wydaje się wymóg stałego podnoszenia kwalifikacji przez emerytowanych biegłych rewidentów. Zresztą europejskie regulacje mówią o obowiązkowych szkoleniach dla osób aktywnie przeprowadzających badania sprawozdań finansowych - wyjaśnia. I dodaje, że poprawienia wymaga także przepis dotyczący członków Krajowej Komisji Nadzoru w KIBR. Według projektu, mieliby oni zrezygnować nie tylko z udziału w badaniach sprawozdań finansowych, ale też z członkostwa w zarządach firm audytorskich. To oznaczałoby, że członkowie Komisji byliby oddaleni od praktyki zawodowej

Rzeczpospolita

21 kwietnia 2016
Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów komentuje nowe założenia do ustawy o biegłych rewidentach. Zdaniem eksperta najnowsza wersja projektu jest zgodna z duchem regulacji europejskich o rynku audytorów. - Myślę, ze jest to efektem otwartości Ministerstwa na argumenty naszego środowiska i innych organizacji gospodarczych - wyjaśnia. Jego zdaniem na uznanie zasługuje rezygnacja z proponowanych wcześniej ograniczeń co do listy dodatkowych zajęć biegłych rewidentów świadczących usługi dla jednostek zainteresowania publicznego. Ministerstwo zrezygnowało też ze skrócenia okresu obowiązkowej rotacji audytora do ośmiu lat. W nowym projekcie okres ten wynosi 10 lat, a więc zgodnie z normą europejską. Krzysztof Burnos zaznacza jednak, że w projekcie wciąż jest kilka kwestii, wymagających dopracowania. - Niezrozumiały i krzywdzący wydaje się wymóg stałego podnoszenia kwalifikacji przez emerytowanych biegłych rewidentów. Zresztą europejskie regulacje mówią o obowiązkowych szkoleniach dla osób aktywnie przeprowadzających badania sprawozdań finansowych - wyjaśnia. I dodaje, że poprawienia wymaga także przepis dotyczący członków Krajowej Komisji Nadzoru w KIBR. Według projektu, mieliby oni zrezygnować nie tylko z udziału w badaniach sprawozdań finansowych, ale też z członkostwa w zarządach firm audytorskich. To oznaczałoby, że członkowie Komisji byliby oddaleni od praktyki zawodowej. - Trudno od takich osób oczekiwać właściwego nadzoru nad jakością usług audytorskich, a takie jest przecież zadanie Komisji - dodał Prezes KRBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl