Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:10, 14.06.2024 r.

Inwestycja w pewność i zaufanie

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego, bardzo istotny z punktu widzenia państwa. Badając sprawozdania finansowe sprawdza, czy firma prawdziwie i rzetelnie przedstawia swoją sytuację majątkową i wyniki finansowe, a są to informacje kluczowe nie tylko dla akcjonariuszy, ale również partnerów danego podmiotu – czytamy w dzisiejszy Forbesie.

Forbes

26 stycznia 2017

Oprócz tego, biegły rewident świadczy też usługi o charakterze poświadczającym i doradczym. Przy tym w przeciągu ostatnich 7 lat, w rozwój wiedzy i umiejętności biegłych rewidentów zainwestowano kilka milionów franków szwajcarskich. Projekt realizowany przez wiedeński oddział Banku Światowego, przy współudziale Ministerstwa Finansów, znacząco przyczynił się do zwiększenia znajomości Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowych Standardów Badania (MSB).

Ze środków funduszu szwajcarskiego sfinansowano liczne szkolenia dla wszystkich czynnych zawodowo biegłych rewidentów. Wymierne wsparcie otrzymał również ich samorząd zawodowy (Krajowa Izba Biegłych Rewidentów) oraz publiczny organ weryfikujący jakość pracy biegłych rewidentów, Komisja Nadzoru Audytowego.

Ważne było również wzmocnienie ram instytucjonalnych rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce. Tak samo istotne dla realizacji projektu było też stworzenie bazy, utrwalającej pozytywne efekty projektu w środowisku księgowych i biegłych rewidentów. W szczególności warto tu wymienić zainicjowanie działania specjalnej linii telefonicznej, pod którą każdy biegły rewident może szybko otrzymać poradę zawodową, organizację cyklu warsztatów dla wykładowców akademickich, promujących nowe metody nauczania MSSF oraz pilotażowe kursy MSB prowadzone na wyższych uczelniach.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl