Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:09, 1.02.2023 r.

KNA o sprawozdawczości finansowej

W siedzibie GPW odbyła się konferencja „Sprawozdawczość finansowa firm – wzrost wiarygodności dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego”.

8 listopada 2018

Celem konferencji było podsumowanie roku doświadczeń z nadzorowaniem przez Komisję Nadzoru Audytowego firm audytorskich badających sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego. Otwierając wydarzenie Piotr Nowak – wiceminister finansów i przewodniczący KNA – podkreślił, że nadzór publiczny ma taki sam cel jak odbiorcy sprawozdawczości finansowej, firmy audytorskie czy komitety audytu: wzrost wiarygodności informacji finansowej. Także eksperci występujący w panelach podkreślali potrzebę dialogu i współpracy pomiędzy firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami i organami nadzoru publicznego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele KRBR: Barbara Misterska-Dragan i Ewa Sowińska, zastępcy prezesa Rady, a także liczni członkowie samorządu.

Pierwszy panel poprowadziła Ilona Pieczyńska-Czerny, zastępca przewodniczącego KNA i dyrektor w Urzędzie KNF, a udział w dyskusji wzięli Jacek Fotek, członek KNA i wiceprezes GPW, Jacek Gdański członek KNA i wiceprezes zarządu Polski Gaz TUW, oraz przedstawiciele audytorów i komitetów audytu: Krzysztof Szułdrzyński, Piotr Rybicki i Piotr Stępniak. Rozmawiano m.in. o znaczeniu sprawozdawczości finansowej dla obrotu gospodarczego oraz roli komitetów audytu w podwyższaniu jakości sprawozdań finansowych.

Drugą dyskusję poprowadził Piotr Kamiński, członek KNA, a udział wzięli w niej Joanna Dadacz, członek KNA i dyrektor w MF, Paweł Rudolf, członek KNA i dyrektor w Urzędzie KNF, oraz przedstawiciele firm audytorskich Ewa Jakubczyk-Cały i Jacek Hryniuk. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim jakości badań sprawozdań finansowych. Uczestnicy wskazywali tu zarówno na istotność stałego podnoszenia kompetencji przez biegłych rewidentów, jak i na mobilizujący wpływ nadzoru publicznego.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl