Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:21, 22.07.2024 r.

Mniejsi klienci stracą wsparcie, a firmy audytorskie – cenne kadry

W przypadku wprowadzenia zakazu wykonywania usług dodatkowych przez audytora dla spółek badanych, restrykcyjność takich regulacji będzie krokiem w niedobrym kierunku – twierdzą eksperci ze średniej wielkości firm audytorskich – czytamy w rp.pl.

rp.pl

2 marca 2017

Nowa ustawa o biegłych ma wzmocnić niezależność i obiektywizm audytorów oraz firm audytorskich. Temu celowi mają służyć takie rozwiązania, jak np.: obowiązkowa rotacja firmy audytorskiej dla badań ustawowych JZP, ograniczenia w świadczeniu usług innych niż badanie na rzecz badanej JZP, limity wynagrodzenia za usługi dozwolone inne niż badanie oraz limity całkowitego wynagrodzenia uzyskiwanego od jednego klienta.

Podatki kością niezgody

Wiele miejsca poświęca się kwestii niełączenia działalności audytowej z innymi formami doradztwa. Zdaniem ustawodawcy ma to zapobiec powstawaniu nieprawidłowości wynikających z tego, że ta sama firma proponuje najpierw określone działania optymalizacyjne w ramach doradztwa podatkowego, a następnie dokonuje ich weryfikacji w toku prowadzonego audytu. Nie zgadza się z tym większość firm konsultingowych.

- Ustawa przewiduje zakazy dla JZP zgodnie z rozporządzeniem unijnym. Zakazy te dotyczą usług wymienionych enumeratywnie i z tym nie możemy się nie zgadzać, bo to jest transpozycja prawa unijnego. Nie zgadzamy się z postulatami niektórych firm doradztwa podatkowego dotyczącymi całkowitego zakazu wykonywania usług innych niż badanie dla klientów badanych – wyjaśnia Monika Kaczorek, partner z firmy Mazars.

- Audytorzy, chociażby z uwagi na to, że ich praca jako jedyna w branży doradczej podlega niezależnemu nadzorowi i ścisłej kontroli, która odbywa się co najmniej raz na trzy lata, koncentrują się głównie na weryfikacji zgodności ksiąg rachunkowych z przepisami prawa bilansowego i podatkowego, a nie na sprzedaży agresywnych optymalizacji podatkowych, co jest domeną wielu innych firm doradczych niepodlegających takiemu nadzorowi – przekonuje Krzysztof Dziekoński, partner audytowy w TPA Poland.

Cały artykuł można przeczytać na stronie rp.pl – http://www.rp.pl/Rachunkowosc/303019953-Mniejsi-klienci-straca-wsparcie-a-firmy-audytorskie---cenne-kadry.html

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl