Podrzutek w radzie nadzorczej

Założenia projektu zmiany ustawy o biegłych rewidentach przewidują m.in. przeniesienie regulacji dotyczących komitetu audytu z ustawy o biegłych rewidentach do kodeksu spółek handlowych. Zmiana zakłada także dopuszczenie możliwości, że to walne zgromadzenie spółki będzie zobowiązane powoływać do komitetu audytu osobę spoza składu rady nadzorczej reprezentującą kwalifikacje w zakresie rewizji finansowej. Zdaniem Andrzeja S

Parkiet

21 września 2015
Założenia projektu zmiany ustawy o biegłych rewidentach przewidują m.in. przeniesienie regulacji dotyczących komitetu audytu z ustawy o biegłych rewidentach do kodeksu spółek handlowych. Zmiana zakłada także dopuszczenie możliwości, że to walne zgromadzenie spółki będzie zobowiązane powoływać do komitetu audytu osobę spoza składu rady nadzorczej reprezentującą kwalifikacje w zakresie rewizji finansowej. Zdaniem Andrzeja S. Nartowskiego proponowane rozwiązania są niejasne i budzą wiele wątpliwości i pytań- m.in o to czemu miałoby służyć oderwanie członkostwa komitetu audytu od członkostwa w radzie nadzorczej oraz jakie i czyje interesy prawne zostałyby spełnione.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl