Wątpliwości wokół ustawy o biegłych rewidentach

W Senacie trwają prace nad ustawą o biegłych rewidentach. Projekt zakłada, że firmy, które będą weryfikować sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego, nie będą mogły świadczyć im żadnych usług, za wyjątkiem usług zdefiniowanych jako czynności rewizji finansowej. Do pomysłu krytycznie odnosi się Konfederacja Lewiatan – czytamy w CEO Magazyn Polska.

CEO Magazyn Polska

19 kwietnia 2017

W ocenie Konfederacji powierzanie świadczenia innych usług atestacyjnych innym podmiotom prowadzić będzie do komplikacji i ograniczeń w działaniach jednostki, której potrzeby w zakresie zlecania takich usług są immanentnie związane z tym właśnie, iż zleceniobiorca dokonuje bądź dokonał badania sprawozdań finansowych jednostki.

Zakaz świadczenia usług innych niż czynności rewizji finansowej w wielu przypadkach oznaczać będzie niemożliwość spełnienia oczekiwań kontrahenta jednostki, możliwych w normalnych warunkach rynku europejskiego. Skutkować to będzie zdaniem Konfederacji szkodą dla jednostki, jej interesariuszy (takich jak akcjonariusze, kontrahenci), a także dla samych członków organów zarządzających i nadzorczych tych jednostek.

Cały artykuł dostępny na stronie

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl