Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:59, 24.05.2024 r.

Wątpliwości wokół ustawy o biegłych rewidentach

W Senacie trwają prace nad ustawą o biegłych rewidentach. Projekt zakłada, że firmy, które będą weryfikować sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego, nie będą mogły świadczyć im żadnych usług, za wyjątkiem usług zdefiniowanych jako czynności rewizji finansowej. Do pomysłu krytycznie odnosi się Konfederacja Lewiatan – czytamy w CEO Magazyn Polska.

CEO Magazyn Polska

19 kwietnia 2017

W ocenie Konfederacji powierzanie świadczenia innych usług atestacyjnych innym podmiotom prowadzić będzie do komplikacji i ograniczeń w działaniach jednostki, której potrzeby w zakresie zlecania takich usług są immanentnie związane z tym właśnie, iż zleceniobiorca dokonuje bądź dokonał badania sprawozdań finansowych jednostki.

Zakaz świadczenia usług innych niż czynności rewizji finansowej w wielu przypadkach oznaczać będzie niemożliwość spełnienia oczekiwań kontrahenta jednostki, możliwych w normalnych warunkach rynku europejskiego. Skutkować to będzie zdaniem Konfederacji szkodą dla jednostki, jej interesariuszy (takich jak akcjonariusze, kontrahenci), a także dla samych członków organów zarządzających i nadzorczych tych jednostek.

Cały artykuł dostępny na stronie

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl