Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:52, 16.07.2024 r.

Senat za złagodzeniem zakazów dotyczących usług biegłych rewidentów

Senat opowiedział się w czwartek za złagodzeniem regulacji zakazującej biegłym rewidentom świadczenia dla swoich klientów usług wykraczających poza rewizję finansową. Będą oni mogli świadczyć dla swoich klientów m.in. tzw. usługi atestacyjne – informuje PAP.

PAP

27 kwietnia 2017

Senat zgłosił w czwartek kilkadziesiąt poprawek do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Za ustawą wraz z poprawkami opowiedziało się 81 senatorów, nikt nie był przeciw, tylko jeden senator się wstrzymał.

Poprawki zgłoszone przez senatora Grzegorza Biereckiego przewidują m.in., że biegli rewidenci będą mogli świadczyć dla swoich klientów niektóre usługi, które zostały wykluczone w ustawie uchwalonej przez Sejm.

Chodzi m.in o: usługi przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej; wydawania listów poświadczających wykonywane w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki; usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym badanej jednostki. Biegli rewidenci mogliby też świadczyć usługi badania historycznych informacji finansowych do prospektu, weryfikować pakiety konsolidacyjne; potwierdzać spełnienie warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych. Poprawka umożliwia też biegłym rewidentom świadczenie usług atestacyjnych w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Senatorowie zgodzili się, by biegli rewidenci mogli oceniać zgodność informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń. Poza tym mogliby świadczyć usługi "poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzoru, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego spółki lub właścicieli, wykraczające poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków".

Więcej szczegółów w artykułach:

http://finanse.wp.pl/kat,1034079,title,Senat-za-zlagodzeniem-zakazow-dotyczacych-uslug-bieglych-rewidentow,wid,18760289,wiadomosc.html?ticaid=1190c3

http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/zlagodzenie-zakazow-dotyczacych-uslug-bieglych-rewidentow/30142166

http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,21710198,senat-za-zlagodzeniem-zakazow-dotyczacych-uslug-bieglych-rewidentow.html?disableRedirects=true

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/senat-za-zlagodzeniem-zakazow-dotyczacych-uslug-bieglych-rewidentow/fgm9zc

http://wgospodarce.pl/informacje/35949-senat-za-zlagodzeniem-zakazow-dotyczacych-uslug-bieglych-rewidentow

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl