Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:20, 16.07.2024 r.

Nowa ustawa dla biegłych rewidentów i firm audytorskich

14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdą w życie przepisy nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, którą 11 maja 2017 roku ostatecznie uchwalił Sejm. Ustawa wprowadza zmiany w regulacji rynku audytorskiego i biegłych rewidentów – czytamy na infor.pl.

Infor.pl

12 maja 2017

Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, przyjął ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Najważniejsze przyjęte w projekcie regulacje obejmują:

•    nałożenie na Komisję Nadzoru Audytowego obowiązku bezpośredniego kontrolowania firm audytorskich, które badają JZP. W przypadku badań nie-JZP zadania te będą nadal wykonywane przez samorząd zawodowy PIBR pod nadzorem KNA
•    wyznaczenie Komisji Nadzoru Finansowego jako odpowiedzialnej za realizację nadzoru nad JZP oraz nad działalnością komitetów audytu
•    wprowadzenie obowiązkowej rotacji firmy audytorskiej JZP i rotacji kluczowego biegłego rewidenta JZP
•    rozdzielenie usług audytorskich od doradztwa, poprzez m. in. ograniczenia w świadczeniu usług innych niż badanie na rzecz badanej JZP
•    określenie maksymalnej wysokości opłaty z tytułu nadzoru nad jakością badań ustawowych JZP i nie-JZP
•    zwiększenie przejrzystości i poprawę jakości informacji na temat przeprowadzonego badania przekazywanych przez firmy audytorskie jednostkom badanym, organom nadzoru i innym zainteresowanym stronom
•    zwiększenie odpowiedzialności za naruszenie przepisów poprzez zaostrzenie kar oraz rozszerzenie katalogu osób karanych
•    wzmocnienie niezależności i roli komitetów audytu tworzonych przez JZP

Ustawa wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu. Wyjątkiem są przepisy dotyczące opłat z tytułu nadzoru, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

Cały artykuł dostępny na stronie: http://ksiegowosc.infor.pl/vademecum/ksiegowi-rewidenci/756483,Nowa-ustawa-dla-bieglych-rewidentow-i-firm-audytorskich.html

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl