Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:32, 16.07.2024 r.

Doradca nie musi donosić, bo luki zamyka klauzula

„Rzeczpospolita” informuje o resortowych planach zmian w ustawie o doradztwie podatkowym.

Rzeczpospolita

6 września 2017

Redakcja informuje o liście ministra Gruzy do prof. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Cytowani w tekście doradcy krytycznie odnoszą się do pomysłów resortu – przede wszystkim wprowadzenia obowiązkowego zgłaszania schematów optymalizacyjnych. Uważają, że to tylko podwyższy koszty i może spowodować ucieczkę największych klientów do zagranicznych firm doradczych, nieobjętych takim obowiązkiem. Przewodnicząca KRDP wprost mówi jednak, że „w kierownictwie resortu finansów nad przygotowaniem projektu pracują osoby, które są doradcami podatkowymi i (…) nie przygotują rozwiązań szkodliwych dla korporacji”.

Do projektu odnosi się także Rafał Stankiewicz, profesor, kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Pomysł wyłączenia tajemnicy zawodowej ocenia jako nieakceptowalną ingerencję w podstawy zawodu radcy prawnego. Jak podkreśla, „zakres tajemnicy jest określony w ustawie o radcach prawnych i stanowi o istocie prawidłowego świadczenia pomocy prawnej przez pełnomocników”, a istniejące mechanizmy są wystarczające.

Pełen tekst dostępny jest w serwisie internetowym Rzeczpospolitej.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl