Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:20, 23.05.2024 r.

Nie doniesie, chyba że ujawni oszustwo

„Rzeczpospolita” pisze o ujawnianiu optymalizacji przez biegłych rewidentów.

Rzeczpospolita

3 sierpnia 2018

Min. Gruza wystosował do samorządów zawodów wykonujących doradztwo podatkowe list poświęcony pracom nad wdrożeniem dyrektywy ws. ujawniania transgranicznych optymalizacji. Jednym z istotnych wątków tam poruszonych jest kwestia tajemnicy zawodowej. P. Rochowicz z „Rzeczpospolitej” rozmawiał o tym z Krzysztofem Burnosem, prezesem PIBR, który wyjaśniał, że podczas badania sprawozdań finansowych biegli natrafić mogą np. na znacznie niższą od ustawowej efektywną stopę podatkową. Zignorowanie takiego schematu, tłumaczy K. Burnos, prowadziłoby do zafałszowania sprawozdania i podważało zaufanie do informacji finansowej.

Tajemnica zawodowa oczywiście obowiązuje, ale jej granicą jest interes publiczny, odbiorcami sprawozdania spółki jest bowiem wiele różnych podmiotów – kontynuuje prezes PIBR. Kiedy biegły rewident wykryje schemat zmierzający do uniknięcia opodatkowania, w pierwszej kolejności poinformuje jednak klienta o obowiązku zgłoszenia go władzom skarbowym.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl