Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:29, 23.05.2024 r.

DGP: Co grozi za brak podpisu pod sprawozdaniem finansowym

Za brak podpisu pod sprawozdaniem finansowym mogą grozić wysokie kary – grzywna lub dwa lata więzienia. W wypowiedzi dla „Dziennika Gazety Prawnej” prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów podkreśla jednak, że trudno wyobrazić sobie ich nakładanie za samo tylko spóźnienie ze strony członka zarządu.

DGP

4 kwietnia 2019

Ministerstwo Finansów uważa, że zarówno główny księgowy, jak i wszyscy członkowie zarządu musieli podpisać sprawozdanie finansowe do 31 marca. Stanowisko resortu potwierdziły wyjaśnienia zamieszczone na stronie MF. Zgodnie z art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości kto dopuszcza do sporządzania sprawozdań niezgodnie z jej przepisami, ryzykuje grzywną, karą pozbawienia wolności do dwóch lat, albo obiema tymi karami łącznie. – „Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której przepis ten mógłby być zastosowany tylko dlatego, że członek zarządu sygnował roczne sprawozdanie finansowe z opóźnieniem” – mówi Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. – „Całkowicie nieuprawnioną tezą jest twierdzenie, że w takim przypadku sprawozdania finansowego nie sporządzono i że ono nie istnieje” – mówi prezes KRBR. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby sprawozdanie finansowe za 2018 r. było sporządzone i podpisane przez wszystkie osoby do końca marca.

Prezes KRBR podkreśla, że sprawozdanie sporządzone do końca marca nie musi być ostateczne. Dopóki bowiem nie zostanie zatwierdzone (w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca), dopóty może być korygowane. Dlatego do czasu ostatecznego zatwierdzenia nie powinno być ono powszechnie udostępniane odbiorcom zewnętrznym, bo w razie zmian mogłoby się okazać, że wcześniejsza wersja sprawozdania finansowego wprowadzała czytelnika w błąd. Między innymi z tych właśnie powodów jego publikacja w Krajowym Rejestrze Sądowym ma miejsce dopiero po zatwierdzeniu. Dotyczy to zarówno tych sprawozdań, które bada biegły rewident, jak i takich, które nie są audytowane.

Cały tekst dostępny jest na stronie DGP.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl