Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:45, 24.06.2024 r.

Krytyka rozdziału usług audytowych od doradczych jest niespójna

Serwis parkiet.com przeprowadził wywiad z Michałem Gwizdą, partnerem w Crido Taxand. Tematem rozmowy była nowa ustawa o biegłych rewidentach.

Parkiet.com

22 lutego 2017

Zdaniem rozmówcy wprowadzenie zakazu świadczenia przez firmy audytorskie usług doradczych na rzecz badanych podmiotów pozwoli w pierwszej kolejności na zapewnienie rzetelności i wiarygodności sprawozdania finansowego. (…) – W naszej opinii ustawodawca ma dziś szansę wprowadzić przepisy, które wyeliminują konflikt interesów pomiędzy audytorem a doradcą, a audytowanym firmom i ich wierzycielom, akcjonariuszom i innym uczestnikom rynku zapewnią przejrzysty rynek i większą pewność prowadzonego biznesu – mówił.

Gwiazda twierdzi, że należy też stworzyć ramy do równego konkurowania na rynku usług doradczych i audytorskich, ponieważ, jak uważa, dzisiejsze przepisy nie pozwalają, aby ten rynek prawidłowo funkcjonował. – Nie ma na nim równej konkurencji, ponieważ wybrane podmioty mają dużo większy dostęp do informacji o klientach niż inne firmy. (..) Obecna sytuacja, gdy audytor będący jednocześnie doradcą ma dostęp do informacji, do których nie mają inni, powoduje, że nie ma mowy o równej konkurencji. Jeśli firma jest równocześnie audytorem i doradcą to w oczywisty sposób łatwiej jej konkurować z innymi podmiotami na rynku, bo jest w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych – czytamy.

Cały wywiad można przeczytać w serwisie parkiet.com - http://www.parkiet.com/artykul/1504583-Michal-Gwizda--Crido-Taxand--Krytyka-rozdzialu-uslug-audytowych-od-doradczych-jest-niespojna.html

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl