Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Gazeta wyjaśnia, jakie zmiany w wyborze firmy audytorskiej wprowadziła nowa ustawa o biegłych rewidentach.

Gazeta Podatkowa

5 października 2017

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą o biegłych rewidentach jest obowiązek zawierania umowy o badanie na minimum dwa lata. – Jeśli zatem firma audytorska jest nowym audytorem jednostki przy badaniu sprawozdania finansowego za 2017 rok, to umowa o badanie powinna obejmować badanie sprawozdania co najmniej za 2017 i 2018 rok – czytamy.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf