Kto musi podpisać umowę z audytorem?

Ministerstwo Finansów rozwiewa wątpliwości: umowy z biegłym rewidentem nie musi podpisywać cały skład wieloosobowego zarządu.

Gazeta Prawna

22 stycznia 2018

W publikowanej na łamach „Gazety Prawnej” opinii resort wywodzi, że „umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana przez zarząd zgodnie z obowiązującymi w jednostce zasadami reprezentacji. Za interpretacją taką przemawia wykładnia systemowa ustawy, gdyż w innym przypadku, gdy ustawodawca chciał uregulować zasady podpisywania dokumentów, tak jak np. w art. 52 ust. 2 ustawy, przy podpisywaniu sprawozdania finansowego, wskazał wyraźnie osoby zobowiązane do ich podpisania: »osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu«”. W przypadku umowy na badanie sprawozdania ustawodawca nie wyznaczył osób zobowiązanych do jej podpisana – a zatem zastosowanie mają obowiązujące w danej jednostce zasady reprezentacji.

Ministerstwo przyznaje, że da się również zbudować uzasadnienie dla literalnego rozumienia przepisów art. 3 ust. i pkt 6 ustawy o rachunkowości – ale przychyla się do interpretacji wskazującej w tym przypadku ogólne zasady reprezentacji.

Cały artykuł dostępny jest w serwisie „Gazety Prawnej”.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf