Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:16, 23.05.2024 r.

Resort finansów prześwietli audytorów

KNA sprawdzi, dlaczego problemów spółki GetBack nie dostrzegli wcześniej biegli rewidenci.

23 maja 2018

Komisja Nadzoru Audytowego na posiedzeniu 22 maja zdecydowała o podjęciu działań nadzorczych w sprawie GetBacku. Biuro prasowe Ministerstwa Finansów nie ujawnia szczegółów, argumentując, że byłoby to naruszeniem ustawy o biegłych rewidentach. Nowe regulacje przyznają KNA szerokie uprawnienia –w grę wchodzą wysokie kary finansowe, a nawet pozbawienie licencji.

Cytowany w tekście Leszek Kieliszewski, prawnik w kancelarii Legality uważa, że jeśli audytor nie miał zastrzeżeń wobec danych finansowych, a okazałoby się, że były nierzetelne, to odpowiedzialność ponosi przede wszystkim spółka. Gdyby jednak okazało się, że nie dołożył należytej staranności podczas badania lub przeglądu sprawozdania finansowego, to również on mógłby ponosić odpowiedzialność. Dziś brak jest przesłanek uzasadniających twierdzenie niedołożenia przez audytora wymaganej od niego staranności. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zarzuciło jednak audytorowi brak zachowania bezstronności i standardów zawodowych przy sporządzaniu bilansu GetBacku.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl