Nowa ordynacja z cooperative compliance

Ministerstwo Finansów przedstawiło zmodyfikowany projekt Nowej Ordynacji Podatkowej.

25 czerwca 2018

Pierwotny projekt przygotowany był przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Z inicjatywy MF w projekcie pojawiły się między innymi instytucje Rzecznika Praw Podatnika, którego zadaniem będzie szeroko rozumiana ochrona praw podatnika, oraz Centrum Kompetencyjnego Podatków Lokalnych, wspierającego samorządowe organy podatkowe.

Resort zapowiada, że NOP to zupełnie nowe podejście w relacji urząd-podatnik. Otwartość zagwarantować mają niewładcze formy działania organów podatkowych, czyli takie, gdzie urzędy nie wykorzystują instrumentów administracyjnych w stosunkach z podatnikiem (wezwanie, decyzja), tylko wspierają go w realizowaniu obowiązków podatkowych. Są to:

  • mediacja podatkowa – procedura rozwiązywania sporów z udziałem osoby trzeciej (mediatora z listy prowadzonej przez MF),
  • umowy między podatnikiem a organem podatkowym – dokumentowane protokołem. Organ podatkowy będzie zobowiązany do odzwierciedlenia uzgodnień w późniejszej decyzji podatkowej,
  • procedura konsultacyjna – inaczej nazywana kontrolą na zamówienie. Podatnik niepewny co do poprawności dokonanych rozliczeń podatkowych będzie mógł zwrócić się do organu podatkowego o skontrolowanie przez organ określonej transakcji,
  • umowa o współdziałanie, tzw. Cooperative compliance – podatnik zobowiązuje się do ujawnienia organowi podatkowemu wszelkich istotnych informacji na temat swojej działalności oraz zgłaszania wszelkich zagadnień potencjalnie spornych, a organ udziela odpowiedzi na pytania podatnika.

Więcej informacji o projekcie – wraz z poświęconą mu prezentacją – znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl