Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:28, 1.07.2022 r.

Uwaga! Wymóg e-podpisów

Od 1 października niektóre sprawozdania z badania będą wymagały od biegłych rewidentów posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

30 sierpnia 2018

Przypominamy, że od 1 października 2018 r. sprawozdanie z badania podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego musi być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta. Wynika to z wejścia w życie nowego brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, nadanego znowelizowaną ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i opiera się na kwalifikowanym certyfikacie. Informacje dotyczące kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz listę dostawców usług certyfikacyjnych z tym związanych znaleźć można na internetowej stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl