KNA o swoich działaniach ws. GetBack

Komisja Nadzoru Audytowego wydała komunikat na temat swoich działań w zakresie czynności rewizji finansowej wykonanych na rzecz GetBack S.A.

13 września 2018

KNA w ramach sprawowania nadzoru publicznego uruchomiła proces kontrolny w odniesieniu do ustawowych badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok, jako jednostki będącej JZP, a także zleciła Krajowej Komisji Nadzoru przeprowadzenie przy udziale obserwatorów KNA kontroli ustawowych badań sprawozdań finansowych GetBack za rok 2016 i lata wcześniejsze, jako jednostki niebędącej wówczas JZP.

KNA podkreśliła przy tym, że przekazanie informacji o konkretnych operacyjnych działaniach KNA w odniesieniu do wykonanych czynności rewizji finansowej na rzecz GetBack stanowiłoby naruszenie tajemnicy, do której zachowania obliguje Komisję ustawa o biegłych rewidentach.

Pełen tekst komunikatu znajduje się na stronie MF.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl