Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:35, 30.07.2021 r.

KNA o swoich działaniach ws. GetBack

Komisja Nadzoru Audytowego wydała komunikat na temat swoich działań w zakresie czynności rewizji finansowej wykonanych na rzecz GetBack S.A.

13 września 2018

KNA w ramach sprawowania nadzoru publicznego uruchomiła proces kontrolny w odniesieniu do ustawowych badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok, jako jednostki będącej JZP, a także zleciła Krajowej Komisji Nadzoru przeprowadzenie przy udziale obserwatorów KNA kontroli ustawowych badań sprawozdań finansowych GetBack za rok 2016 i lata wcześniejsze, jako jednostki niebędącej wówczas JZP.

KNA podkreśliła przy tym, że przekazanie informacji o konkretnych operacyjnych działaniach KNA w odniesieniu do wykonanych czynności rewizji finansowej na rzecz GetBack stanowiłoby naruszenie tajemnicy, do której zachowania obliguje Komisję ustawa o biegłych rewidentach.

Pełen tekst komunikatu znajduje się na stronie MF.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl