Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:33, 1.02.2023 r.

Projekty stanowisk KSR dotyczące inwentaryzacji oraz umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji następujące projekty:

- Krajowego Standardu Rachunkowości „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi” (Komitet oczekuje na uwagi i propozycje do projektu standardu do dnia 20 stycznia 2016 r.),

- stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (w tym przypadku termin zgłaszania uwag do projektu stanowiska to dzień 31 stycznia 2016 r.).

Teksty ww. dokumentów są dostępne pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komitet-standardow-rachunkowosci/zaproszenie-do-wspolpracy/.

Prosimy o przesyłanie uwag do ww. projektów bezpośrednio do KSR na adres: sekretarz.KSR@mf.gov.pl.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl