Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:50, 17.04.2021 r.

Projekt stanowiska KSR dotyczący rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego. Tekst projektu stanowiska, jak również więcej informacji w tym względzie, znajduje się tutaj.

KSR zwraca się z prośbą o zgłaszanie uwag i komentarzy do ww. projektu w terminie do dnia 25 września 2015 r. na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl