Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:08, 24.05.2024 r.

Projekt stanowiska KSR w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych w publicznej dyskusji

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska KSR w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych - wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag do tego projektu w terminie do dnia 24 lutego 2017 r.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl