Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:46, 24.05.2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem KSR dot. ustalania wartości godziwej

Komitet Standardów Rachunkowości przedstawił do publicznej dyskusji projekt Stanowiska w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia. 

27 lipca 2023

Celem projektu jest wyjaśnienie wątpliwości i podanie wskazówek dotyczących stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie ustalania wartości godziwej poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań przejętej jednostki dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia.

Komitet zachęca do włączenia się w dyskusję nad tym dokumentem.

Uwagi i komentarze do projektu można zgłaszać do 15 września 2023 r. na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl.

Z dokumentem można zapoznać się pod adresem https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-stanowiska-w-sprawie-ustalania-wartosci-godziwej-dla-potrzeb-rozliczania-polaczen-jednostek-metoda-nabycia

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl