Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:31, 24.05.2024 r.

Przychody – projekt nowego KSR

Komitet Standardów Rachunkowości przedkłada do publicznej dyskusji projekt nowego Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczącego przychodów.

15 czerwca 2021

Komitet Standardów Rachunkowości przedkłada do publicznej dyskusji projekt Krajowego Standardu Rachunkowości (KSR) „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.

Projekt, obok prezentacji ogólnych kryteriów ujmowania przychodów, wyjaśnia sposoby postępowania w wielu skomplikowanych sytuacjach, w tym w przypadkach sprzedaży warunkowej, wysyłkowej, czy ze wstrzymaną dostawą. Standard należy czytać z uwzględnieniem zasady istotności, biorąc pod uwagę model biznesu oraz specyfikę transakcji realizowanych przez dane przedsiębiorstwo.

Pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-ksr-przychody znajduje się więcej informacji o powodach podjęcia prac, o projekcie, można też tu pobrać projekt nowego KSR (lub pobierz tutaj).

Komitet Standardów Rachunkowości bardzo liczy na Państwa aktywne włączenie się w dyskusję nad tym dokumentem. Uwagi i komentarze można zgłaszać w terminie do 8 sierpnia 2021 r. na adres: sekretarz.KSR@mf.gov.pl.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl