Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:03, 24.05.2024 r.

Nowe rekomendacje KSR

Komitet Standardów Rachunkowości przygotował nowe rekomendacje dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę.

5 kwietnia 2022

4 kwietnia 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości („KSR”) pt. „Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę” (więcej na ten temat tutaj).

Rekomendacje KSR dotyczą prezentacji i ujawniania skutków agresji Rosji na Ukrainę w sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności, a także uwzględnienia związanych z tym zdarzeń w księgach rachunkowych, w szczególności przychodów i kosztów związanych z pomocą uchodźcom. Rekomendacje mają zastosowanie zarówno do sprawozdań, gdy dzień bilansowy przypadł przed 24 lutego 2022 r. (dniem rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę), jak również tych, gdy dzień bilansowy przypadał 24 lutego 2022 r. lub później. Adresatem rekomendacji są kierownicy jednostek i osoby, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, członkowie rad nadzorczych, biegli rewidenci, a także interesariusze oczekujący rzetelnej i jasnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej oraz o wyniku finansowym jednostki.

W imieniu KSR, zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami (pobierz tutaj).

Publikację tego opracowania zapowiadaliśmy w aktualności pt. „Wojna w Ukrainie - wskazówki dotyczące badania”. Przypominamy także o wskazówkach PIBR, które przedstawiają najważniejsze implikacje wojny w Ukrainie dla badania sprawozdań finansowych (pobierz tutaj).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl