Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:29, 24.05.2024 r.

Działalność zaprzestana - projekt nowego Stanowiska KSR

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu nowego Stanowiska KSR w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat.

17 marca 2023

Polskie przepisy o rachunkowości, głównie ustawa o rachunkowości, obliguje do prezentacji w sprawozdaniach finansowych informacji o tej działalności, ograniczając wymogi informacyjne zasadniczo do odrębnej prezentacji osiąganych z niej przychodów i ponoszonych lub przypisywanych do niej kosztów w rachunkach zysków i strat jednostek oraz w informacji dodatkowej. Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają wprost pojęcia i zakresu działalności przewidzianej do zaprzestania, zarówno na poziomie sprawozdań finansowych jednostki, jak i grup kapitałowych.

Komitet Standardów Rachunkowości („KSR”) zdecydował się zająć tą tematyką, gdyż przepisy o rachunkowości, w tym o sprawozdawczości finansowej, nie dają wystarczających podstaw do jednolitej i spójnej prezentacji w sprawozdaniach finansowych efektów działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej, dlatego też zobowiązane do ich stosowania jednostki, stosują różne rozwiązania. Zakłóca to realizację założenia o porównywalności sprawozdań finansowych.

Uwagi i komentarze można zgłaszać do 12 maja 2023 r. na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl.

Więcej informacji na ten temat, jak również załączniki: projekt Stanowiska oraz pytania do dyskusji publicznej, są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów, w zakładce KSR

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl