Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:15, 1.12.2021 r.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania o sprawozdania 2018

W połowie stycznia informowaliśmy o zmianie formuły dotychczasowych „Konsultacji PIBR”. Na stronie PIBR można już zapoznać się z pierwszymi poradami opracowanymi w formie zbioru odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ – Frequently Asked Questions).

22 stycznia 2019

Przygotowane odpowiedzi dotyczą e-sprawozdawczości i sprawozdawczości z badania za 2018 r. Zagadnienia te uległy istotnym zmianom w stosunku do roku ubiegłego. Ponieważ przepisy prawa i standardy stale ewoluują, należy pamiętać o możliwej dezaktualizacji odpowiedzi – dlatego przy każdej odpowiedzi wskazana jest data jej udzielenia.

Zakres publikowanych w nowej formule informacji jest ograniczony do tematów związanych ze standardami wykonywania zawodu, kontrolą jakości oraz zasadami etyki zawodowej. Odpowiedzi nie obejmują zatem przepisów i standardów z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych, ustaw ani innych aktów prawnych.

Zbiór FAQ będzie sukcesywnie uzupełniany. Zachęcamy więc do bieżącego śledzenia zakładki Najczęściej zadawane pytania.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl