Odpowiedzi na najczęstsze pytania o sprawozdania 2018

W połowie stycznia informowaliśmy o zmianie formuły dotychczasowych „Konsultacji PIBR”. Na stronie PIBR można już zapoznać się z pierwszymi poradami opracowanymi w formie zbioru odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ – Frequently Asked Questions).

22 stycznia 2019

Przygotowane odpowiedzi dotyczą e-sprawozdawczości i sprawozdawczości z badania za 2018 r. Zagadnienia te uległy istotnym zmianom w stosunku do roku ubiegłego. Ponieważ przepisy prawa i standardy stale ewoluują, należy pamiętać o możliwej dezaktualizacji odpowiedzi – dlatego przy każdej odpowiedzi wskazana jest data jej udzielenia.

Zakres publikowanych w nowej formule informacji jest ograniczony do tematów związanych ze standardami wykonywania zawodu, kontrolą jakości oraz zasadami etyki zawodowej. Odpowiedzi nie obejmują zatem przepisów i standardów z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych, ustaw ani innych aktów prawnych.

Zbiór FAQ będzie sukcesywnie uzupełniany. Zachęcamy więc do bieżącego śledzenia zakładki Najczęściej zadawane pytania.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl