Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:21, 1.12.2021 r.

Tłumaczenie znowelizowanego Kodeksu etyki już dostępne

W celu zapoznania się z nowym wydaniem Kodeksu etyki, Komisja ds. etyki Krajowej Rady Biegłych Rewidentów udostępnia tłumaczenie Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności), przyjętego przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA) działającą w strukturze IFAC.

14 marca 2019

Międzynarodowy kodeks… zastąpi dotychczasowy Kodeks etyki zawodowych księgowych IESBA Handbook 2016 (wprowadzony jako zasady etyki biegłych rewidentów uchwałą nr 2042/38/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 marca 2018 r.).

Znowelizowany Kodeks zawiera zmiany w zakresie struktury, jak też merytoryczne dotyczące przestrzegania podstawowych zasad etyki oraz niezależności. Zawarte są w nim wyjaśnienia w jaki sposób stosować ramy koncepcyjne, jak również wzmocniono odpowiedzialność zawodowych księgowych w zakresie przestrzegania zasad etyki i niezależności.

Zgodnie z uchwałą IESBA, Międzynarodowy kodeks etyki zawodowych księgowych wchodzi w życie 15 czerwca 2019 r. W Polsce jego data wejścia w życie uzależniona jest od podjęcia uchwały przez KRBR, a następnie jej zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego.

Informujemy jednocześnie, że IESBA zaprasza na dwa webinaria poświęcone wchodzącemu w życie Kodeksowi. Więcej informacji na ten temat tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się ze znowelizowanym Kodeksem.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl