Sprawozdanie finansowe PIBR za 2018 r. już dostępne

W panelu dostępnym wyłącznie dla biegłych rewidentów można zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym za 2018 r. sporządzonym zgodnie z wymogiem ustawy o rachunkowości do dnia 31.03.2019 r.

1 kwietnia 2019

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej PIBR, sprawozdanie zostanie zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego zostanie udostępnione niezwłocznie po zakończeniu badania i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Radę.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl