Sprawozdania organów PIBR za 2018 r.

W panelu biegłego rewidenta można zapoznać się z rocznymi raportami KRBR, KRD, KSD, KKN i KKR.

5 kwietnia 2019

Zgodnie z wymogiem ustawy o biegłych rewidentach, do końca marca PIBR przekazuje Komisji Nadzoru Audytowego roczne sprawozdania za rok ubiegły. W panelu biegłego rewidenta dostępne są już sprawozdania za rok 2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowej Komisji Nadzoru oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej.

W panelu znajdują się również analogiczne dokumenty obejmujące okres od 2011 r.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl