Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:13, 21.10.2020 r.

KKN współorganizatorem warsztatów QAN-Audit

W dniach 7-8 czerwca 2017 r. odbyły się w Warszawie piąte już warsztaty w ramach Sieci Zapewnienia Jakości Audytu (Quality Assurance Network-Audit - QAN-Audit).

26 lipca 2017

Jak podkreśla Władysław Fałowski, przewodniczący KKN, ich podstawowym celem jest wymiana doświadczeń w zakresie nadzoru samorządowego i publicznego nad firmami audytorskimi. Warsztaty stanowią ważny wkład w rozwój metod i narzędzi służących efektywnemu nadzorowi, z uwzględnieniem zasad, procedur, metod oraz jednolitego podejścia do nadzoru nad firmami audytorskimi – dodał Andrzej Netter (kierownik kontrolerów KKN).
W warsztatach, zorganizowanych przez Krajową Komisję Nadzoru we współpracy z Instytutem Certyfikowanych Audytorów Anglii i Walii (ICAEW) wzięli udział przedstawiciele Rumunii, Mołdawii, Grecji, Bułgarii, Słowacji oraz Polski. Z ramienia PIBR uczestniczyli w niej – poza członkami KKN – Krzysztof Burnos, prezes KRBR, przedstawiciele KRBR, KSD oraz kontrolerów KKN.
Podczas spotkania omawiany były m.in. kwestie dot. narzędzi informatycznych i analizy danych, finansowania nadzoru nad działalnością firm audytorskich, MSE nr 8, audytu grupowego, oraz sprawozdawczości z wykonywania nadzoru nad działalnością firm audytorskich. Przedstawione tez zostały polskie rozwiązania prawno-organizacyjne w zakresie procedur kontroli, zmian wynikających z  nowych regulacji prawnych, a także proces postępowania dyscyplinarnego. Grzegorz Błaszkowski, kontroler KKN, zaprezentował z kolei wnioski i spostrzeżenia z obserwacji kontroli prowadzonej przez ICAEW w jednej z firm brytyjskich w lutym br.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl