Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:26, 24.11.2020 r.

Nadzwyczajne posiedzenie KRBR

W dniu 30 stycznia br. odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z udziałem Prezesów Regionalnych Rad PIBR

18 stycznia 2018

Najważniejszym punktem spotkania będzie dyskusja nad podjętą przez Radę na początku stycznia br. decyzją o zwołaniu w 2018 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. Miałby on zająć się między innymi dostosowaniem statutu oraz zasad gospodarki finansowej PIBR do stanu prawnego pod rządami nowej ustawy o biegłych rewidentach.

– Od początku tej kadencji realizujemy program udoskonalania funkcjonowania samorządu i zwiększania przejrzystości swoich działań, w tym dbałości o finanse samorządu – komentuje Krzysztof Burnos, prezes PIBR. – Na spotkaniu z przedstawicielami regionalnych oddziałów chciałbym więc rozmawiać nie tylko o Zjeździe, ale przede wszystkim o kierunku dalszych zmian niezbędnych do usprawnienia naszej organizacji, abyśmy w jeszcze większym stopniu mogli realizować potrzeby jej członków.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl