Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:45, 19.07.2024 r.

KNA zatwierdziła zmianę uchwały ws. KSB

Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła zmianę uchwały w sprawie krajowych standardów badania oraz rozpatrzyła związany z tym komunikat.

16 maja 2019

13 maja 2019 r. KNA zatwierdziła uchwałę KRBR nr 3589/54/2019 z 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów. Zmiana polega na dodaniu w § 4 uchwały nr 3430/52a/2019 KRBR z dnia 21 marca 2019 r., zatwierdzonej przez KNA w dniu 17 kwietnia 2019 r., ust. 9 o brzmieniu:

„Wszelkie odwołania w sprawozdaniach z badania do uchwały Nr 2039/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)), sporządzonych od dnia wejście w życie niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2019 r., traktowane będą jako odwołania do standardów wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 7, 24, 29 do 32 i 34 uchwały”.

Ponadto KNA poinformowała o rozpatrzeniu komunikatu nr 44/2019 KRBR z tego samego dnia w sprawie stosowania krajowych standardów badania. Komunikat wyjaśnia, do jakich okresów mają zastosowanie postanowienia uchwały nr 3430/52a/2019 i przyjęte nią standardy.

Z uchwałą nr 3589/54/2019 można zapoznać się tutaj.

Z komunikatem nr 44/2019 można zapoznać się tutaj.

Decyzje KRBR mają związek z wcześniej opublikowaną informacją Zmiany w sprawozdaniach z badania.

Z treścią wszystkich regulacji KRBR związanych z krajowymi standardami wykonywania zawodu można zapoznać się w sekcji Regulacje PIBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl