Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:54, 19.07.2024 r.

Zmiany w sprawozdaniach z badania

KNA zatwierdziła uchwałę KRBR w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów

29 kwietnia 2019

Z dniem 17 kwietnia 2019 r. weszła w życie uchwała KRBR nr 3430/52a/2019 w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów. Uchwała podjęta została 21 marca 2019 r. i zatwierdzona przez KNA na mocy uchwały nr 26/2019 z dnia 17.04.2019 r. Oznacza to, że z tym dniem możliwe jest stosowanie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów przyjętych uchwałą KRBR.

W sprawozdaniu z badania sporządzanym po 16 kwietnia 2019 r. biegły rewident powinien w związku z tym powołać się na odpowiednie krajowe standardy badania przyjęte uchwałą nr 3430/52a/2019.

Jeżeli biegły rewident nie podejmie decyzji o wcześniejszym zastosowaniu wszystkich krajowych standardów badania przyjętych uchwałą nr 3430/52a/2019, stosuje i w sprawozdaniu z badania powołuje się na uchwałę nr 2041/37a/2018 KRBR z 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz na § 1 ust. 1 pkt 7, 24, 29 do 32 i 34 uchwały nr 3430/52a/2019. Wynika to z faktu, że z dniem zatwierdzenia przez KNA uchwały nr 3430/52a/2019 straciła moc uchwała nr 2039/37a/2018 KRBR z 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)). Standardy w niej wymienione zostały wprowadzone w niezmienionym brzmieniu do § 1 ust. 1 pkt 7, 24, 29 do 32 i 34 uchwały nr 3430/52a/2019. Przykład treści sprawozdania z badania w sekcji „Podstawa opinii”, przy wyborze tej opcji:

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz § 1 ust. 1 pkt 7, 24, 29 do 32 i 34 uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”) a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.).

Jeżeli biegły rewident podejmie decyzję o zastosowaniu począwszy od 17 kwietnia 2019 r. (dnia zatwierdzenia przez KNA uchwały nr 3430/52a/2019) wszystkich krajowych standardów badania przyjętych uchwałą nr 3430/52a/2019, badając i sporządzając sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego powołuje się jedynie na tę uchwałę. Przykład treści sprawozdania z badania w sekcji „Podstawa opinii”, przy wyborze tej opcji:

„Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.).”

Uchwała nr 3430/52a/2019 KRBR z dnia 21 marca 2019 r. jest zamieszczona w sekcji tutaj.

Z uzasadnieniem do uchwały nr 3430/52a/2019 oraz opisem zmian w krajowych standardach badania można zapoznać się tutaj.

Uchwała KNA nr 26/2019 z dnia 17.04.2019 r. dostępna jest tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl