Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:24, 26.11.2022 r.

Zmiany w standardach innych niż badania

Weszła w życie nowa uchwała KRBR w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych.

18 września 2019

Nowa uchwała KRBR (nr 3436/52e/2019), jest drugą, po krajowych standardach badania (KSB), z bazowych uchwał dotyczących krajowych standardów wykonywania zawodu, które są przyjmowanie w brzmieniu standardów międzynarodowych, i dotyczy:

  • krajowych standardów przeglądu (KSP - grupa „2000”),
  • krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd (KSUA - grupa „3000”) oraz
  • krajowych standardów usług pokrewnych (KSUP - grupa „4000”).

Nowa uchwała została podjęta w związku z tym, że KRBR postanowiła udostępnić biegłym rewidentom standardy w możliwie najnowszym brzmieniu międzynarodowych standardów, po ich przetłumaczeniu na język polski. Przyjęte standardy znajdują się w opracowaniu IAASB pt. „Handbook of International Quality Control, Audting, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements 2016-2017”.

Zmiany w krajowych standardach wynikają główne :

  • Ze zmiany oryginalnego brzmienia standardów międzynarodowych. Dotyczy to zmian w standardach z grupy „3000”, będących skutkiem tzw. zmian uzgadniających do innych standardów, towarzyszących zmianom MSUA 3000 (Z).
  • Z nowej metodyki tłumaczenia (możliwie wiernego tłumaczenia tekstów anglojęzycznych z wykorzystaniem specjalnie opracowanego słownika podstawowych pojęć, z zachowaniem konwencji tłumaczeniowej IFAC).

Standardy w nowym brzmieniu mają zastosowanie:

  • KSP - do przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2019 r. lub później,
  • KSUA oraz KSUP - do wykonywania usług rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2019 r.

Jest też możliwość wcześniejszego stosowania tych standardów, począwszy od dnia wejścia w życie uchwały, tj. z dniem jej zatwierdzenia przez KNA, które miało miejsce 3 czerwca 2019 r.

Uchwała zapewnia też obowiązywanie jednej wersji KSP. Oznacza to, że biegły rewident dokonując przeglądu sprawozdania finansowego, niezależnie od tego za jaki okres zostało ono sporządzone, będzie stosował najnowszą wersję standardu bez konieczności korzystania z wersji wcześniejszych. Od 1 stycznia 2020 r. podejmując się realizacji zlecenia przeglądu sprawozdania finansowego za lata wcześniejsze np. 2018 czy 2017 rok, zastosowanie będzie miał ten sam odpowiedni standard z uchwały nr 3436/52e/2019 co w przypadku przeglądu sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Podobna konstrukcja została wprowadzona w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych. Od 1 stycznia 2020 r. korzystamy z jednego, najnowszego pakietu KSB (uchwała nr 3430/52a/2019).

Aby ułatwić dostęp i stosowanie właściwych wersji brzmienia standardów, zostały dokonane odpowiednie zmiany w Wyszukiwarce standardów.

Przypominamy też o zatwierdzeniu przez KNA uchwał dotyczących KSB, o czym informowaliśmy wcześniej (szczegóły tutaj i tutaj). 

Z treścią wszystkich regulacji KRBR związanych z krajowymi standardami wykonywania zawodu można zapoznać się w sekcji Regulacje PIBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl