Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:10, 29.11.2022 r.

Od 01.01.2020 r. obowiązuje jeden pakiet KSB i KSP

Od 1 stycznia 2020 r. do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego za dowolny okres zastosowanie ma jeden, najnowszy pakiet krajowych standardów badania lub odpowiednio krajowych standardów przeglądu.

2 stycznia 2020

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z postanowieniami § 4.8 uchwały nr 3430/52a/2019, stosuje się wyłącznie krajowe standardy badania (KSB) w brzmieniu przyjętym przez KRBR uchwałą nr 3430/52a/2019. Podobna konstrukcja została wprowadzona w odniesieniu do krajowych standardów przeglądu (KSP). Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z postanowieniami § 3.6 uchwały nr 3436/52e/2019, korzystamy wyłącznie z krajowych standardów przeglądu (KSP) w brzmieniu przyjętym przez KRBR uchwałą nr 3436/52e/2019.

Ww. uchwały wprowadzają obowiązek stosowania już tylko jednej wersji KSB lub KSP. Oznacza to, że biegły rewident przeprowadzając badanie/przegląd sprawozdania finansowego lub innej historycznej informacji finansowej niezależnie od tego za jaki okres zostało ono sporządzone, powinien stosować najnowszą wersję standardów i nie powinien stosować już wersji wcześniejszych. Od 1 stycznia 2020 r. do badania/przeglądu sprawozdania finansowego za okresy sprawozdawcze kończące się 31 grudnia 2019 r. lub później, jak również za lata wcześniejsze, np. 2018 czy 2017 rok, zastosowanie będzie miał ten sam jeden pakiet standardów z uchwały nr 3430/52a/2019 lub odpowiedni standard z uchwały nr 3436/52e/2019 .

Uchwały:

  • nr 3430/52a/2019 KRBR w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów oraz
  • nr 3436/52e/2019 w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych,

wraz z załącznikami, dostępne są w sekcji Regulacje PIBR/Uchwały KRBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl