Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:55, 1.02.2023 r.

Przewodnik IFAC stosowania MSB po polsku

Udostępniamy przetłumaczone na język polski najnowsze wydanie „Przewodnika stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek”.

31 marca 2021

O najnowszym, czwartym już wydaniu anglojęzycznej publikacji IFAC „Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek” („Przewodnik”) informowaliśmy tutaj.

Od publikacji w 2011 r. trzeciego wydania Przewodnika, Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) ukończyła projekty dotyczące nowej sprawozdawczości biegłego rewidenta oraz odpowiedzialności biegłego rewidenta dotyczącej innych informacji (zmienione standardy KSB z grupy „700” (Z)), badania kontynuacji działalności (KSB 570 (Z)), komunikowania się z osobami sprawującymi nadzór (KSB 260 (Z)), wykorzystania pracy audytorów wewnętrznych (KSB 610 (Z)), a także rozważenia przepisów prawa i regulacji (KSB 250 (Z)). Brzmienie MSB, w oparciu o które zostało zaktualizowane obecne wydanie Przewodnika jest zgodne z publikacją Handbook IAASB 2016-2017. Jest to ta wersja KSB w brzmieniu MSB, która obecnie obowiązuje w Polsce (uchwała KRBR nr 3430/52a/2019). Zaznaczamy, że Przewodnik nie zawiera późniejszych zmian w KSB, tj. zmian wynikających z KSB 540 (Zmienionego).

Tak jak poprzednie wydania, Przewodnik składa się z dwóch tomów: tom 1 – podstawowe pojęcia, tom 2 —praktyczne wytyczne. Wyjaśnienia i ilustrujące je przykłady umożliwiają biegłym rewidentom lepsze zrozumienie badania zgodnego z KSB. Przewodnik prezentuje także praktyczny sposób podejścia do badania MŚP w oparciu o ryzyko, dzięki czemu pomaga w przeprowadzaniu badań o wysokiej jakości i efektywności kosztowej. Przewodnik jest też dobrym materiałem przypominającym, na czym polegały ostatnie zmiany w standardach badania oraz wsparciem w ich wdrożeniu do badania MŚP.

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z tego opracowania.

Przewodnik IFAC w języku polskim można pobrać tutaj (tom 1; tom 2) lub z naszej e-Biblioteki.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl