Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:03, 26.11.2022 r.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: firmy z problemami finansowymi

Szósta część przewodnika IFAC dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy poświęcona jest zagrożeniom, na jakie są narażone firmy borykające się z problemami finansowymi

24 maja 2021

Szósta, a zarazem ostatnia część przygotowanego przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: podstawy”, zwraca uwagę na sytuacje, w których firmy znajdujące się w finansowych problemach mogą stać się ofiarą przestępstwa finansowego i być celem dla przestępców.

Jak zauważają autorzy, firmy z problemami finansowymi są narażone na wykorzystanie przez przestępców ze względu na presję finansową, której podlegają właściciele lub zarząd. W takiej sytuacji przestępca może namówić właściciela firmy, by ten pozwolił na dokonanie inwestycji w firmie z wykorzystaniem wpływów pieniężnych z działalności przestępczej. Otrzymywane z takiej spółki wypłaty mogłyby wydawać się już zalegalizowanymi przychodami. Szczególnie interesujące z punktu widzenia przestępców są firmy prowadzące sprzedaż gotówkową, gdyż stwarzają możliwość integrowania (legalizowania) dużych wolumenów środków pieniężnych do systemu finansowego.

Podobnie jak w poprzednich częściach przewodnika, autorzy wskazują na konkretne kwestie, które zawodowi księgowi powinni rozważyć przy szacowaniu ryzyka. Są to między innymi kwestie takie jak:

  • Jeżeli biorą udział w realizacji płatności lub podziału zysków dokonywanego przez spółkę – na czyją rzecz są one dokonywane?
  • Kim są właściciele i członkowie zarządu firmy? Czy będą oni otrzymywali środki pieniężne spoza firmy?
  • Czy działalność gospodarcza jednostki dotyczy działalności, w której występuje wysokie ryzyko prania pieniędzy? Albo czy działalność ta narażona jest na ryzyko oszustwa podatkowego lub oszustwa związanego z niewystawianiem faktur?
  • Czy firma, jej beneficjenci rzeczywiści lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej zlokalizowane są w państwie uważanym za stanowiące wysokie ryzyko prania pieniędzy?
  • Jeśli osoba trzecia stara się o zakup firmy lub jeśli klient zawodowego księgowego jest kupującym, czy istnieje jasne uzasadnienie gospodarcze proponowanego nabycia? Kim jest ta osoba trzecia?
  • Czy zawodowy księgowy może wycofać się ze zlecenia po jego przyjęciu?

W szóstej części przewodnika IFAC znajduje się również analiza dwóch przypadków oraz spis kluczowych sygnałów ostrzegawczych. Pełna treść dokumentu dostępna jest tutaj.

Wszystkie poprzednie części można przeczytać tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl