Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:26, 6.07.2022 r.

Opinia i raport czy sprawozdanie z badania?

MF wyjaśnia, jaki dokument kończy badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe rozpoczynające się przed 17 czerwca 2016 r.

29 maja 2019

PIBR zwrócił się do MF z zapytaniem, jaki dokument powinien sporządzić biegły rewident na zakończenie badania sprawozdania finansowego za lata obrotowe rozpoczynające się przed 17 czerwca 2016 r.: „opinię i raport” czy „sprawozdanie z badania”?

MF wyjaśniło, że biegli rewidenci badając sprawozdania finansowe za takie okresy stosują obowiązujące wówczas przepisy prawa, a więc uchylony ustawą o biegłych rewidentach art. 65 ustawy o rachunkowości, który wymagał sporządzenia opinii i raportu z badania.

Badania takich sprawozdań finansowych przeprowadza się zgodnie z krajowymi standardami badania (KSB) obowiązującymi w okresie przeprowadzania badania.

MF wskazuje, że biegli rewidenci sporządzając taką opinię i raport mogą kierować się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w trakcie stosowania wzorów wynikających z nieobowiązujących już uchwał KRBR, ale jednocześnie powinni zapewnić zgodność z postanowieniami aktualnie obowiązujących krajowych standardów badania.

Z pytaniem można zapoznać się tutaj.
Odpowiedź MF dostępna jest tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl